LASERGAS – KUSTANNUSTEHOKAS JA TURVALLINEN RATKAISU

Typentuottoprosessi vaihe vaiheelta

1. Ilman paineistus, kuivaus ja suodatus. Ilma otetaan sisään ja paineistetaan paineilmakompressorilla. Ennen PSA yksikköön syöttämistä paineistettu ilma kuivataan ja suodatetaan.

2. Hapen ja muiden kaasujen adsorboituminen hiilipetiin. PSA-yksikössä on kaksi aktiivihiilellä täytettyä säiliötä. Paineistettu ja puhdistettu ilma johdetaan toiseen näistä säiliöistä. Ilman virratessa aktiivihiilellä täytetyn säiliön lävitse happi ja muut kaasut adsorboitutuvat aktiivihiileen, kun taas typpi pääsee virtaamaan vapaasti vastaanottosäiliöön. Ilman virtautus ensimmäiseen säiliöön keskeytetään hieman ennen kuin aktiivihiili kyllästyy hapella, ja ohjataan toiseen adsorbenttisäiliöön, joka alkaa tuottamaan typpeä.

3. Kaasujen irtoaminen (desorptio) aktiivihiilestä ja aktiivihiilen regeneraatio. Ensimmäisen säiliön aktiivihiili (nyt kyllästetty hapella ja muilla kaasuilla) regeneroidaan alentamalla painetta adsorptiovaiheessa käytettyä painetta alhaisemmaksi. Kaasut irtoavat adsorbentista, ja ne johdetaan ympäröivään ilmaan. Tämän jälkeen hiilipeti on valmis uuteen tuottosykliin.

4. Typen kertyminen vastaanottosäiliöön. Adsorptio ja desorptio vaiheet vuorottelevat aktiivihiilisäiliöissä. Yhdessä ne tuottavat typpea jatkuvana virtana, joka ohjataan vastaanottosäiliöön. Typen paine vastaanottosäiliössä on 7-8 bar.

5. Typen paineistus. Vastaanottosäiliöstä typpi voidaan joko syöttää rakennuksen typpilinjastoon tai pullottaa pullotuslaitteiston avulla. Kompressororeillamme typpi voidaan paineistaa 900 bar paineeseen asti.

web-desing: TMP Advertising Oy