LASERGAS – KUSTANNUSTEHOKAS JA TURVALLINEN RATKAISU

Hapentuottoprosessi vaihe vaiheelta

1. Ilman paineistus, kuivaus ja suodatus. Ilma otetaan sisään ja paineistetaan paineilmakompressorilla. Ennen PSA-yksikköön syöttämistä paineistettu ilma kuivataan ja suodatetaan.

2. Ilman syöttäminen PSA-yksikköön ja typen adsorboituminen zeoliittiin. PSA-yksikössä on kaksi zeoliitilla täytettyä säiliötä. Paineistettu ja puhdistettu ilma johdetaan toiseen näistä säiliöistä. Ilman virratessa zeoliitilla täytetyn säiliön lävitse typpi adsorboituu zeoliittiin, kun taas happi pääsee virtaamaan vapaasti vastaanottosäiliöön. Ilman virtautus ensimmäiseen säiliöön keskeytetään hieman ennen kuin zeoliitti kyllästyy typellä, ja ohjataan toiseen adsorbenttisäiliöön, joka alkaa tuottamaan happea.

3. Typen irtoaminen (desorptio) zeoliitista ja zeoliitin regeneraatio. Ensimmäisen säiliön zeoliitti (nyt kyllästetty typellä) regeneroidaan alentamalla painetta adsorptiovaiheessa käytettyä painetta alhaisemmaksi. Typpi irtoaa adsorbentista, ja se johdetaan ympäröivään ilmaan. Seuraavaksi säiliö huuhdotaan toisen adsorbenttisäiliön tuottamalla hapella, minkä jälkeen se on valmis uuteen tuottosykliin.

4. Hapen kertyminen vastaanottosäiliöön. Adsorptio- ja desorptiovaiheet vuorottelevat zeoliittisäiliöissä. Yhdessä ne tuottavat happea jatkuvana virtana, joka ohjataan vastaanottosäiliöön. Hapen paine vastaanottosäiliössä on 4-5 bar.

5. Hapen paineistus. Vastaanottosäiliöstä happi voidaan joko syöttää rakennuksen happilinjastoon tai pullottaa pullotuslaitteiston avulla. Happikompressoreillamme happi voidaan paineistaa 300 bar paineeseen asti.

web-desing: TMP Advertising Oy